Pamas Oy - Jorvas

Pamas Oy toimii analyysi-, kunnossapito- ja työturvalaitteiden maahantuonti-, myynti- ja huoltoliikkeenä.

Laitteita käytetään mm. laboratorioanalytiikkaan, ennakoivaan kunnonvalvontaan, tuotannon käynnissäpitoon, koneenrakennuksen puhtausvalvontaan ja työntekijöiden työturvallisuuden varmistukseen.

Tarjoamme myymillemme tuotteille käyttökoulutuksen, sekä räätälöidyt koulutukset mm. öljynäytteiden puhtausvalvontaan ja koneenrakennuksen teknisen puhtauden ylläpitoon.

Tulossa

Olemme mukana
TEKNOLOGIA 19 MESSUILLA
5.-7.11.2019 Messukeskus Helsinki

Tuotevalikoima

- Hiukkaslaskimet ja Partikkelianalysaattorit
- Online rautapitoisuus Fe -analysaattorit kattilavesille
- Membraaninäytteen valmistuslaitteet (puhtaustestit)
- Mikroskoopit, Refraktometrit, Polarimetrit,
- Densitometrit, Kaasuanalysaattorit (suojakaasulle),
- Sulamispisteen mittauslaitteet
- Kaasumittarit, Kaasuhälyttimet ja Liekin tunnistuslaitteet
- Öljyn vesipitoisuusmittarit
- Öljy- ja rasvavoitelun laitteet
- Öljyn puhdistus ja suodatus
- Öljyjärjestelmien huohotussuodattimet
- Öljyn imeytystuotteet
- Koulutukset